Les pròtesis mamàries

Cirurgia mamàriaLes pròtesis mamàries
Les pròtesis mamàries

Les pròtesis mamàries

El passat mes de gener es va destapar una sonada estafa en l’àmbit de la medicina. Ara s’ha sabut que des de feia uns anys, l’empresa francesa Poly Implant Prothese (PIP), fabricant de pròtesis mamàries de silicona, col·locava al mercat els seus implants amb importants defectes de fabricació, els quals s’ha comprovat que comporten un risc molt més elevat de ruptura que els d’altres fabricants, juntament amb la utilització d’una silicona no aprovada per a l’ús mèdic.

Malgrat totes les notícies que s’han difós recentment, a dia d’avui no hi ha proves que relacionin els implants mamaris de la marca PIP amb el desenvolupament de càncer ni cap altra patologia greu. Poden sorgir complicacions de tipus inflamatori relacionades amb la ruptura dels mateixos, recomanant-se la retirada immediata dels implants en cas d’evidenciar-se o sospitar-se’n la ruptura. En cas de no estar trencats, també és recomanable la seva retirada o substitució, però sense urgència i amb caràcter preventiu.

Un número considerable d’aquestes pròtesis han estat implantades per professionals que no són cirurgians plàstics i/o en el context d’empreses del sector de la cirurgia estètica, que per la seva naturalesa fa que els pacients desconeixin el seu cirurgià de referència.

A tota dona portadora de pròtesis mamàries se li recomana:

  1. Comprovar el tipus d’implant que porta, a través de la targeta d’implantació (obligatòria) que li ha d’haver facilitat el seu cirurgià plàstic. En cas de no tenir-la, pot acudir al centre on se li va efectuar la intervenció quirúrgica i sol·licitar-ne una còpia.
  2. En cas de tractar-se de pròtesis de la marca PIP, es recomana acudir a un cirurgià plàstic, qui li realitzarà els estudis clínics i radiològics pertinents per a la seva valoració.
  3. En funció de l’estat de les pròtesis i amb l’assessorament del cirurgià plàstic, es prendrà la millor decisió terapèutica en funció de les circumstàncies mèdiques i estètiques particulars de cada persona.

Per a persones que en un futur es plantegin sotmetre a un augment mamari o qualsevol altra intervenció en l’àmbit de la cirurgia estètica, per tal de tenir les màximes garanties de seguretat i de resultats, se’ls recomana que exigeixin conèixer qui les operarà i assegurar-se de la titulació i especialitat mèdica que acredita, ja que hi ha professionals que realitzen intervencions de cirurgia estètica sense estar formats correctament. L’especialitat de cirurgia estètica com a tal, no existeix. La cirurgia estètica està compresa dins l’especialitat de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, i només els metges que acrediten aquest títol d’especialista, disposen de la formació professional adequada per a proporcionar als pacients una òptima qualitat assistencial. En cas de dubte, es poden consultar els títols acreditats a les pàgines web del col·legi oficial de metges o de la societat espanyola de cirurgia plàstica, estètica i reparadora (SECPRE)-  http://secpre.org.

Cirurgia Plàstica i Medicina Estètica a Girona dirigida pel Dr. Josep M. Ribas Puntí.

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Consultes externes mòdul A
HORARI

De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores.

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@cirurgiaplasticagirona.com

× Et podem ajudar?