En què consisteix l’especialitat de Cirurgia Plàstica?

En què consisteix l'especialitat de Cirurgia Plàstica?

En què consisteix l’especialitat de Cirurgia Plàstica?

QUI SOM ELS CIRURGIANS PLÀSTICS?

Aquest és un post bastant tècnic en el qual volem exposar i definir amb precisió en què consisteix l’especialitat de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i quants camps i competències abasta en concret. En post següents anirem explicant, amb un llenguatge menys tècnic i accessible per a tots, tots aquests camps i patologies, a fi de donar a conèixer tan bé com sigui possible la nostra especialitat.

Es tracta d’una especialitat a la qual s’accedeix via MIR, i per a això es precisa un currículum acadèmic de la carrera de Medicina gairebé de matrícula i les millors notes en l’examen MIR. Aquesta especialitat només pot aconseguir-se a través del sistema oficial MIR, és el que estigui establert en la Llei d’ordenació de les professions sanitàries.

“És una plaça MIR ben difícil d’aconseguir, tots els anys s’esgota entre els primers números de la convocatòria. Després ens esperen cinc intensos anys de formació reglada en hospitals públics i una part, la que contempla la formació en cirurgia estètica, en centres privats homologats i autoritzats.”

Mínim 12 anys de formació. Per a una especialitat extensíssima i fascinant, tremendament variada. I molt exigent.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, estableix la definició, camps d’acció i competències de l’especialista en Cirurgia plàstica, Reparadora i Estètica.

Definició de l’especialitat i camps d’acció

La Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora és una especialitat mèdica que s’ocupa de la correcció quirúrgica de tot procés congènit, adquirit, tumoral o involutiu, que requereix reparació o reposició d’estructures que afecten la forma i funció corporal, i que en la seva faceta estètica tracta alteracions que sense constituir en si mateixes un procés patològic, provoquen una deterioració de la salut en la mesura que interfereixen en el benestar físic i psíquic de les persones.

La Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora empela criteris i paràmetres de proporcionalitat i harmonia corporal, aplicant tècniques pròpies que es fonamenten en la mobilització de teixits (plàsties), en la seva modificació (mitjançant resecció, utilització de material aloplàstic, etc.) i en el trasplantament (autòleg, homòleg i heteròleg).

El camp d’acció abasta aquests àmbits:

a) Correcció quirúrgica de les malformacions congènites de la regió crani-cervico-facial, així com d’altres regions que exigeixin reconstrucció o remodelació de teixits ossis o parts toves.

b) Tractament de les cremades i les seves seqüeles.

c) Tractament de totes aquelles patologies que per a la seva correcció quirúrgica requereixin tècniques de reconstrucció anatòmica, funcional i remodelació d’estructures, en qualsevol territori anatòmic.

d) Tractament mèdic-quirúrgic dels tumors de la pell, parts toves i òssies que requereixin tècniques d’extirpació i reconstrucció.

e) Cirurgia de la mà.

f) Cirurgia estètica.

Competències bàsiques de l’especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica:

1- Tractament de les ferides
2- Preses i aplicació d’empelts cutanis, dèrmics, grassos, tendinosos, cartilaginosos, nerviosos, ossis i compostos.
3- Obtenció i aplicació de penjolls pediculats, penjolls musculars, musculocutanis i fasciocutanis i basats en perforants. Tractament medicoquirúrgic de les pèrdues de substància cutànies. Penjalls microquirúrgics.
4- Extracció de teixits i homoempelts.
5- Aplicacions d’endopròtesis en els diferents camps de la Cirurgia Plàstica. Aplicacions de l’expansió tissular.
6- Tractament de les úlceres.
7- Tractament quirúrgic dels trastorns del sistema limfàtic perifèric.
8- Tractament mèdic-quirúrgic de les cremades i les seves seqüeles.
9- Tractament quirúrgic dels tumors cutanis i de les parts toves.
10- Valoració general i tractament quirúrgic de les malformacions de la regió crani-cervico-facial.
11- Valoració i tractament de les ferides de la cara.
12- Valoració i tractament de les fractures de la cara.
13- Valoració i tractament de les seqüeles posttraumàtiques facials.
14- Valoració i tractament de la reanimació facial.
15- Tractament dels faringostomes i traqueostomes.
16- Tractament dels defectes congènits i adquirits de la pari toraco-abdominal.
17- Cirurgia reconstructiva de la mama.
18- Cirurgia plàstica de la mama.
19- Cirurgia estètica de la mama.
20- Tractament quirúrgic de les malformacions congènites de l’aparell genital masculí (hipospàdies, epispàdies, extrofies vesicals Tractament quirúrgic de les malformacions congènites de l’aparell genital femení.
21- Tractament quirúrgic de les malformacions congènites de l’aparell genital femení.
22- Tractament quirúrgic de la reassignació sexual.
23- Tractament de les malformacions congènites de la mà.
24- Tractament dels traumatismes de la mà
25- Tractament de les seqüeles posttraumàtiques i infeccions de la mà.
26- Tractament dels tumors de la mà.
27- Cirurgia reconstructiva del polze.
28- Tractament de la malaltia de Dupuytren.
29- Tractament quirúrgic de la mà reumàtica.
30- Cobertura del membre inferior.
31- Tractament de les úlceres de decúbit.
32- Reimplant i autotrasplantament de membres.
33- Tractament quirúrgic de les deformitats funcionals i estètiques de la piràmide nasal.
34- Tractament quirúrgic de les deformitats i alteracions del perfil facial, perfiloplasties.
35- Tractament quirúrgic de l’envelliment facial i corporal.
36- Tractament quirúrgic de les deformitats i alteracions estètiques de la regió auricular.
37- Tractament quirúrgic de les deformitats i alteracions estètiques de la regió orbitopalpebral.
38- Tractament quirúrgic de les deformitats i alteracions estètiques de la regió mamària.
39- Cirurgia del contorn corporal.
40- Lipoaspiració. Tècniques afins i complementàries no quirúrgiques de remodelació i farciment.
41- Cirurgia Plàstica i Estètica del cuir cabellut i sistema pilosebaci.
42- Tractament amb tècniques microquirúrgiques en cirurgia Plàstica.
43- Tractament mèdic i quirúrgic amb làser.

Hi ha molts cirurgians plàstics que desenvolupen la seva activitat dins dels hospitals públics realitzant intervencions de cirurgia plàstica i reparadora. Altres cirurgians plàstics treballen en centres i hospitals de la xarxa privada, i no sempre o no exclusivament cirurgia estètica. Molts treballen amb pacients de mútues d’accidents, companyies privades de salut, que només cobreixen intervencions de cirurgia plàstica i reparadora, les mateixes que en la xarxa pública d’hospitals.

I també està la cirurgia estètica, que és l’altra part de la nostra especialitat, (el nostre títol és l’únic que valida realitzar cirurgia estètica, i permetre el nom de cirurgia plàstica i estètica és només legítim si s’ha fet aquesta especialitat).

En el SECPRE hi ha actualment 896 membres, d’entre els quals un terç treballen exclusivament en la xarxa pública, prop d’un 40% treballen només en pràctica privada, i una mica menys d’un terç simultanegen pràctica pública i privada.

Article extret de la pàgina web del SECPRE

Cirurgia Plàstica i Medicina Estètica a Girona dirigida pel Dr. Josep M. Ribas Puntí.

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Consultes externes mòdul A
HORARI

De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores.

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@cirurgiaplasticagirona.com

× Et podem ajudar?