Reconstrucció mamària

Reconstrucció quirúrgica de la mama extirpada per un tumor de mama. La tècnica a utilitzar varia en funció dels tractaments rebuts. Habitualment precisa de diverses intervencions quirúrgiques.


Tractaments professionals a Girona