Dr J.M. Ribas - Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

La Cirurgia Plàstica és una especialitat quirúrgica que s'ocupa de la correcció de tot procés congènit, adquirit, tumoral o simplement involutiu, que requereixi reparació o reposició, o que afecti a la forma i / o funció corporal. Les seves tècniques estan basades en el trasplantament i la mobilització de teixits mitjançant empelts i penjalls o fins i tot implants de material inert.

La Cirurgia Plàstica Reparadora procura restaurar o millorar la funció i l'aspecte físic en les lesions causades per accidents, cremades, en malalties i tumors de la pell i en anomalies congènites.

La Cirurgia Plàstica Estètica, en canvi, tracta amb pacients en general sans i el seu objecte és la correcció d'alteracions de la norma estètica amb la finalitat d'obtenir una major harmonia facial i corporal o de les seqüeles produïdes per l'envelliment. Això repercuteix en l'estabilitat emocional millorant la qualitat de vida a través de les relacions professionals, afectives, etc.
A Espanya, malgrat que la possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia faculta teòricament per realitzar qualsevol procediment mèdic, és evident, però, que les diverses branques de la Medicina i Cirurgia necessiten uns estudis superiors per a assolir el nivell de coneixements i experiència necessaris en cadascuna d'aquestes disciplines. Actualment, l’única via d’obtenció del títol d’Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica és mitjançant la superació d’una oposició oficial (MIR) i la realització i superació d’un període addicional de formació. En el cas de la Cirurgia Plàstica es requereixen cinc anys addicionals de formació en un hospital acreditat pel Ministerio de Sanidad per a l’obtenció d’aquest títol.

Només els metges que acrediten estar en possessió del títol d'Especialista en Cirurgia Plàstica, reparadora i Estètica   tenen la formació professional que proporciona al pacient una òptima qualitat assistencial.

És important recordar que la cirurgia estètica o cirurgia cosmètica no existeixen com a tals especialitats. Simplement són un dels camps d'acció de l’Especialitat Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Així doncs, desconfiï de qui afirmi que només és cirurgià estètic. La millor manera d'evitar complicacions innecessàries i d’obtenir un bon resultat és posar-se en mans d'un cirurgià plàstic qualificat.